SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

monreal‘in kuruluşundan itibaren insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olması sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Sosyal ve çevresel unsurları gözeten istikrarlı bir ekonomik büyüme modeli, sürdürülebilirliğin bir zorunluluk değil iş yapış biçimi olarak görülmesi ve şirket kültürü haline getirilmesi önceliklerimiz arasındadır.

Sürdürülebilirlik politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsallaştırılması, sürdürülebilirliğin tüm operasyon ve süreçlere yaygınlaştırılması ile paydaşların sürdürülebilirlik alanında teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

 

Yenilikçi yatırımlarla sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde istikrarlı şekilde büyümeye, ekonomiye değer katmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.

 Bir aile gibi birlik içinde ve birbirimizden güç alarak çalışıyoruz. “BİZ” geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşıyoruz.

Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede gözetiyor, teknolojik gelişim ve yenilikçiliği sürdürülebilir büyümenin yapıtaşı olarak görüyoruz.

Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızdan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemelerini bekliyoruz.

Sosyal sorumluluk anlayışımız ile topluma hizmet sunmayı sürdürüyoruz.